Citát na denPřihlášení


Uživatelů
4
Články
62
Počet zobrazení článků
279150

Kněží

 

Přehled kněží ptenské farnosti

 • Jaroslav Endlicher, Mgr. Od roku 2020 farář farnosti Ptení, excurendo Stražisko a Stínava.
 • Mariusz Radaczynski, Mgr. Od roku 2006 do roku 2020 farář farnosti Ptení, excurendo Stražisko a Stínava. Kaplan pro mládež děkanátu Konice. Dříve působil v Rokytnici u Přerova, Brodku u Přerova, Citově a Majetíně.
 • Janusz Lomzik, Mgr. Od roku 2001 farář ve Ptení, excurendo Laškov a Přemyslovice. Nyní farář Laškov, Přemyslovice, Čechy pod Kosířem a víceděkan děkanátu Konice.
 • Martin Mališka, Mgr. Od roku 1995 do roku 2001 působil ve Ptení, potom působil v Lipově, Hranicích na Moravě a nyní v Senici na Hané.
 • Ladislav Hubáček, SDB. Od roku 1993 do roku 1995 spravoval farnost Ptení (dojížděl z Konice), pak odešel do střediska Dona Bosca v Ostravě, nyní v Moravských Budějovicích.
 • Antonín Koman, SDB, farář Ptení. Narozený 16.4.1951 - Ostrava, vysvěcený 26.6.1982 v Olomouci. Působil v Opavě, Vsetíně, Lidečku, Prostějově a od r. 1991 ve Ptení. Farnost převzal 3.9.1991 a působil zde do 1.7.1993. V dubnu 1994 odešel na misie do Bulharska (nejdříve působil v Kazanlaku, nyní v Jambolu).
 • Ladislav Dvořák, farář Ptení, excurendo Vícov a Stínava. Narozený 28.6.1930 v Krásensku, vysvěcený 24.6.1962 v Litoměřicích. Působil ve farnostech Opava a Prostějov – Povýšení sv. Kříže. Do ptenské farnosti nastoupil 1.11.1970 a působil zde až do 3.9.1991. Umírá na vánoce r. 1992, pohřben na zdejším hřbitově.
 • Bohumil Steiger, narozený 27.4.1913 v Tršicích, na kněze vysvěcený 5.7.1940, administrátor ve Ptení od roku 1960 do roku 1970. Pro nemoc musel odejít a rok po té 22.2.1971 zemřel. Pohřben do hrobky svých rodičů v Tršicích.
 • Jan Čouka, dne 21.12.1937 přišel do Ptení z Brodku u Konice. Narozený 30.5.1894, vysvěcený r. 1917. V Brodku působil 14 let; odešel kvůli německým věřícím, kteří mu měli za zlé, že dělal 1x za měsíc mši v českém jazyce. Ve Ptení byl do r.1960.
 • Arnošt Navrátil, administrátor ve Ptení od 1.4.1925, ve farnosti působil do 3.8.1937, kdy zažádal pro nemoc o odchod na odpočinek do Uherského Hradiště.
 • Cyril Očenášek, provisor od 1.3.1925, působil zde do 1.1.1929.
 • Josef Krátký, narodil se 9.3.1843 v Dluhonicích, knězem od roku 1868, administrátor od 7.11.1894 ve Ptení. Ve farnosti působil 1894-1925, zemřel ve Ptení 24.3.1925. Pohřben na zdejším hřbitově, uložen do hrobu P. Antonína Sokola. Působil zde 30let.
 • Jan Kubíček, vysvěcen 1877. Nejprve zde působil jako lokalista, později jako farář do 27.8.1894 zemřel 19.4.1896 jako farář v Mostkovicích.
 • Petr Hradkovský, 1867 – 1879, zemřel 1.6.1899 jako farář a děkan v Nákle.
 • Antonín Sokol, cooperator ve Ptení od roku 1839 až do 1851, po té zde jako farář. Pohřben na místním hřbitově.
 • František Přikryl, biskupský lokalista působící ve Ptení. Narozen 1835 ve Světlé, vysvěcen 1862. Byl farářem v Čelechovicích a od 3.5.1873 - 8.11.1881 ve Vícově. Zemřel 24.10.1895 jako farář v Ludslavicích.
 • Jakub Kovář, biskupský lokalista, který působil ve Ptení. Narozen 1819 ve Svitavách a vysvěcen 1846, pak působil ve Vícově od 15.5.1854 – 15.3.1871. Zemřel jako farář v Myslejovicích 12.6.1884